Image 1 of 1
AFR_08_12_03080.jpg
Namibia;  Namib Desert, Skeleton Coast, webfooted gecko, Palmato gecko (Pachydactylus rangei)